Index White Reflex je bijela jednokomponentna boja na bazi polimera u vodenoj emulziji i posebnih dodataka. Osušeni sloj stvara fleksibilni sloj, otporan na atmosferske utjecaje, ima visoki stupanj solarne refleksije i emisivnosti na infracrvene zrake. Posebno je pogodan za zaštitu polimer bitumenskih membrana; bijeli završni sloj i posebni dodaci ne samo da produljuju vijek trajanja pokrova već smanjuju i temperaturu kako na vanjskoj površini tako i unutar zgrade.

Prednosti:

– Zaštita polimer-bitumenskih membrana.

– Smanjenje temperature na površini.

– Bolja toplinska izolacija, te dakle i veća ušteda energije.

– Lako nanošenje.

– Veća učinkovitost fotonaponskih panela.

Potrošnja: ovisi od prirode i poroznosti podloge. U slučaju nanošenja na zastarjele glatke membrane utrošak iznosi 200÷300 g/m2 po sloju, a 350÷450 g/m2 po sloju za membrane s posipom škriljevca. Nanijeti samo na površine s urednim otjecanjem vode, ne nanositi na površine na kojima se voda zadržava. Ne nanositi na mokre ili vlažne površine

Za više informacija obratite nam se na info@pappromet.com jednu od naših poslovnica ili webshop: Index – White Reflex 20kg (pap-promet.hr)