FUGA & FINISH Light tvornički je pripremljen material za ispunjavanje spojeva gipsanih ploča i fino zaglađivanje različitih površina. Prednosti ovog proizvoda su to što je ovo gotova smjesa spremna za korištenje direktno iz kante, pogodan je za ručnu i strojnu aplikaciju, lagan je za brušenje te ima olakšanu formula za lakšu aplikaciju i veću pokrivenost. Za više informacija kontaktiraje jednu od naših poslovnica.