PRAVILA PRIVATNOSTI

Uvodne napomene:

Stupanjem na snagu nove Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća 2016/679 odnosno GDPR (General Dana Protection Regulation) Uredbe 25. svibnja 2018. dolazi do promjena u načinu prikupljanja, čuvanja, obrade i korištenja osobnih podataka. Svrha primjene GDPR Uredbe je modernizirati i unaprijediti načine osiguranja zaštite prava i temeljnih sloboda pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka na području cijele Europske unije.

Navedena pravila predstavljaju način na koji će poduzeće PAP-PROMET d.o.o. postupati s osobnim podacima koji su dobiveni od strane pojedinaca. Sve prikupljene osobne podatke obrađivati će voditelj obrade odnosno u ovom slučaju poduzeće PAP-PROMET d.o.o.

Molimo Vas da pozorno pročitate dolje navedena pravila kako bi u skladu s novom Uredbom obnovili vašu suglasnost o korištenju osobnih podatakakoja će u cijelosti izraziti vaše želje i interese.

U slučaju da se ne slažete s ovim pravilima i odlučite uskratiti privolu za korištenje osobnih podataka, nećete biti u mogućnosti koristiti naše usluge, biti ćemo spriječeni dati Vam informativnu ponudu.

Osobni podaci:

Osobni podaci predstavljaju informacije putem kojih je na izravan ili neizravan način moguće identificirati pojedinca. Uključuju podatke kao što su ime, prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), adresu elektroničke pošte, broj mobilnog telefona, adresu stanovanja i sl.

Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo:

Osnovne osobne podatke (npr. ime i prezime) i podatke za komunikaciju (npr.adresu, e-poštu, kontakt broj mobilnog ili fiksnog telefona)
Podatke koji omogućuju davanje što točnijeg izračuna cijene usluge i proizvoda (mjesto montaže, slike objekta, projektna dokumentacija …i sl.)

Način prikupljanja podataka:

Putem web-mjesta, odnosno putem kontakt obrasca na našoj internetskoj stranici. U sklopu kontakt obrasca prikupljamo slijedeće podatke:

• ime
• prezime
• e-mail adresu
• broj telefona
• mjesto montaže
Upitom na adresu e pošte info@pappromet.com,
te osobno na adresi poduzeća: PAP-PROMET d.o.o. Dr.Franje Tuđmana77, 10431 Sveta Nedelja.

Ovisno o vrsti interesa i programa u kojem se upit obrađuje, moguće je proširiti podatke na:
• adresu sjedišta tvrtke ili obrta
• OIB tvrtke ili obrta

Način obrade osobnih podataka:

Vaši osobni podaci obrađuju se na temelju načela zakonitosti, poštenosti i transparentnosti. To znači da vas jasno upoznajemo o načinu prikupljanja, korištenja i obrade svojih osobnih podataka kao i o načinima zaštite, mogućim rizicima te svojim pravima u vezi s obradom osobnih podataka. Osobni podaci biti će obrađivani na način koji osigurava odgovarajuću razinu sigurnosti podataka što uključuje zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te zaštitu od slučajnog gubitka ili uništenja podataka.

Pravne osnove za obradu vaših osobnih podataka

U skladu s važećim zakonodavstvom iz područja zaštite osobnih podataka vaše osobne podatke možemo obrađivati:

• Ako ste dali suglasnost za to (koju u svakom trenutku možete opozvati)
• Ako je to potrebno kako bismo mogli sklopiti/ ili ispuniti ugovorenu obvezu prema vama
• Ako je obrada nužna zbog zakonskih interesa koje provodi PAP-PROMET d.o.o. ili treća strana
• Ako to zahtjeva zakonska obveza (na primjer, slijedom odredbi Zakona i Pravilnika, svaki račun između ostalih, obvezno sadrži elemente koje se odnose na: ime i prezime (naziv), adresu, OIB ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca).

Namjena obrade vaših osobnih podataka:

• Osobne podatke obrađujemo samo za određene, eksplicitne i legitimne namjere i nećemo ih obrađivati ni na koji način koji nije u skladu s tim namjerama. Takva namjena je, primjerice:
• Odgovor na vaš upit ili bilo koje pitanje vezano uz domenu našeg poslovanja
• Provođenje narudžbi koje ste nam dali
• Unaprjeđenje posjete našoj web stranici
• Unaprjeđenje proizvoda i usluga općenito
• Ponuda usluga ili aplikacija

Pristup Vašim osobnim podacima:

Ovisno o namjeni za koje obrađujemo vaše osobne podatke, primatelje podataka možemo podijeliti na ovlašteno osoblje unutar naše organizacije te naši poslovni partneri. Od naših poslovnih partnera zahtijevamo da budu u skladu s primjenjivim zakonima uključujući i pravila zaštite osobnih podataka.

Osobni podaci mogu se prenositi trećim osobama pod uvjetom da za to postoji valjani razlog. Dio poslovnih zadataka prenosimo trećim osobama što znači da će oni biti u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke. Važno je napomenuti da im pružamo samo podatke koji su im potrebni za izvršenje njihovog dijela posla i zahtijevamo da ne upotrebljavaju Vaše osobne podatke u druge svrhe.

• Naše ovlašteno osoblje (prodajni predstavnici –kod izrade ponude na temelju vašeg upita, izrada računa i ostale potrebne dokumentacije-odjel računovodstvo i financije)
• Poslovni partneri, povjerljivi većinom dugogodišnji poslovni partneri, dobavljači, koji mogu upotrebljavati vaše osobne podatke temeljem naših organizacijskih obrazaca (narudžbenica nalog može sadržavati osobni podatak u smislu adrese, broj telefona i sl. ….,) sve u svrhu kako bi vam pružili usluge ili proizvode, materijale i sl. – koje ste zatražili.
• Pružatelji usluga: poduzeća koja pružaju usluge za PAP-PROMET d.o.o. ili u ime poduzeća PAP-PROMET d.o.o. na primjer vanjski pružatelji IT usluga, odvjetnička društva, kurirske službe
• Ostale treće strane kada to zahtjeva zakon, poštivanje zakona, na zahtjev tijela vlasti, sudske odluke, pravni postupci, obveze izvješćivanja i informiranja nadležnih tijela itd. Provjere ili kontrole sukladnosti, zaštita prava, imovine ili sigurnosti poduzeća PAP-PROMET d.o.o. /ili klijenata

Vrijeme pohranjivanja osobnih podataka:

Vaše osobne podatke pohranjivati ćemo sve dokle nam budu potrebni u svrhe za koje ih pohranjujemo, odnosno dokle ne ispunimo vaše potrebe ili određene zakonske obveze. Ako nam se obratite s upitom, pohranjujemo Vaše osobne podatke u razdoblju potrebnom da se Vaš upit obradi. Možemo zadržati neke Vaše podatke sa svrhom ispunjavanja vlastitih zakonskih obveza ili vođenja registra privola za obradu osobnih podataka. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vaše osobne suglasnosti, pohranjujemo do vašeg opoziva. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju zakona ili ugovornog odnosa s vama čuvamo sve dok to propisuje zakon (npr.11 godina od izdavanja za izdane račune).

Sigurnost Vaših podataka:

Imamo obvezu štititi Vaše osobne podatke i poduzimamo određene mjere kako bismo osigurali njihovu zaštitu. Budući da prijenos podataka putem interneta nije sasvim siguran, nismo u mogućnosti garantirati sigurnost poslanih podataka na našu web-stranicu. Uzimajući u obzir svoju IT infrastrukturu upotrebljavamo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od ilegalnog ili neovlaštenog pristupa ili upotrebe, kao i od slučajnog gubitka ili gubitka dijela podataka.

Naši ugovorni suradnici koji se bave obradom podataka mogu obrađivati vaše osobne podatke samo uz pridržavanje navedenih tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera.

Održavanje sigurnosti podataka:

• Povjerljivost i cjelovitost – vaši osobni podaci zaštićeni su od neovlaštene ili nezakonite obrade
• Dostupnost – osigurati ćemo da ovlaštene osobe za obradu podataka imaju pristup vašim osobnim podacima kada je to potrebno

Naši sigurnosni postupci uključuju: sigurnost pristupa (šifre i lozinke za pristup računalima), sigurnosne kopije na serveru, pregled i održavanje…..

Vaša prava:

Pravo na transparentnost – imate pravo na transparentne, jasne i lako razumljive informacije o načinu upotrebe Vaših osobnih podataka.
Pravo na pristup podacima – imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima i informacijama koje ste nam pružili te dobiti objašnjenja o obradi, svrsi obrade i roku pohrane podataka.
Pravo na ispravak – imate pravo na ispravljanje Vaših osobnih podataka ako su oni neispravni, ili nadopunjavanje ako su nepotpuni.
Pravo na brisanje – imate pravo zatražiti brisanje odnosno uklanjanje podataka. Podaci će nakon Vašeg zahtjeva biti uklonjeni bez odlaganja ako više nisu potrebni u svrhu obrade.
Pravo na prenosivost podataka – radi bolje sigurnosti imate pravo svoje osobne podatke prenijeti drugom voditelju obrade. Ovo pravo može se primjenjivati samo u slučajevima kada je osoba svoje podatke dala na temelju privole ili kada je obrada podataka nužna za izvršenje ugovora.
Pravo na prigovor – imate pravo uložiti prigovor na obradu podataka u bilo kojem trenutku ako se obrada podataka temelji na legitimnim interesima i tada više nismo u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke.
Pravo ograničenja – imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka. To znači da ćemo ih moći pohranjivati, ali ne i obrađivati. Pravo ograničenja odnosi se na okolnosti koje su propisane Općom uredbom o zaštiti podataka: ispitanik osporava točnost osobnih podataka na razdoblje koje voditelju dozvoljava provjeru točnosti podataka, obrada podataka je nezakonita i osoba se protivi brisanju podataka ali ograničava njihovu obradu, voditelju obrade podaci više nisu potrebni ali ih osoba zahtjeva radi ostvarivanja ili obrane zakonskih prava.

Opozivanje privole:

Povlačenje privole može se otkazati pisanim putem koju nam možete poslati:

PAP-PROMET d.o.o. Dr.Franje Tuđmana 77, 10431 Sv.Nedelja
info@pappromet.com
kontakt odjel računovodstvo i financije: + 385 1 3369-502

Odbijanje privole na obradu osobnih podataka nećemo moći pružiti vam svoje usluge i proizvode, jer nam odbijanje iste onemogućuje daljnju komunikaciju.

Ukoliko je privola potvrđena, pa povučena-povlačenje privole vrijedi od trenutka slanja zahtjeva te ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je prethodila slanju zahtjeva.

Zaštita prava

Ukoliko smatrate da su povrijeđena vaša prava u vezi s postupanjem u načinu prikupljanja, čuvanja, obrade i korištenja osobnih podataka, možete podnjeti pritužbu tj. Zahtjev za zaštitu prava možete podnijeti na sljedeće načine:

• Osobno
• pisanim putem na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10 000 Zagreb
• poslati fax na broj: 01/ 46-090-99
• poslati e-mail: azop@azop.hr

Kontakt:

Na raspolaganju vam je osoba za kontakt koja će se baviti vašim pitanjima ili zahtjevima u vezi s vašim osobnim podacima (i njihovom obradom) te ostvarivanjem vaših prava.

Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice o načinu postupanja s Vašim osobnim podacima i načinu upotrebe obratite nam se:
PAP-PROMET d.o.o. Dr.Franje Tuđmana 77, 10431 Sv.Nedelja
info@pappromet.com
kontakt odjel računovodstvo i financije: + 385 1 3369-502

*izvršitelj obrade osobnih podataka Kristina Pap

Radi pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima možemo od vas zatražiti dodatne podatke, a djelovanje možemo odbiti isključivo da vas ne možemo pouzdano identificirati.

PAP-PROMET d.o.o. kao voditelj osobnih podataka pridržava pravo izmjene bilo koje informacije navedene u ovom dokumentu. Sve eventualne promjene bit će odmah dostupne korisnicima na www.pap-promet.hr.

Objavljeni podaci u vlasništvo su društva PAP-PROMET d.o.o., podaci se ne smiju dalje kopirati, reproducirati ili na neki način distribuirati bez izričitog pisanog pristanka društva.